Kurs i Videoopptak med Mobiltelefoner

Moderne smarttelefoner har veldig gode kameraer, og med riktige apper og gode opptaksteknikker kan du lage video av veldig høy kvalitet.

På dette kurset lærer du metoder og teknikker som gjør at du får god video- og lydkvalitet med mobilen – hver gang. Kurset kan kjøres på én eller to dager, avhengig av hvor mye praktisk trening dere ønsker.

Noe av innholdet du lærer

  • Teknikker som gjør at opptakene blir enklere å redigere
  • Ulike apper som gjør det lettere å få god kvalitet
  • Nyttig ekstrautstyr som øker kvaliteten på opptakene
  • Gode intervjuteknikker med mobiltelefon

Ta med din egen mobiltelefon og evt. ekstra utstyr du har til den, for vi skal trene på teknikkene og metodene underveis.

Mer info kommer